• Желтухино
 • Жаланашколь
 • Жайлау
 • Жаксыбулак
 • Жана-Семей
 • Жоломан
 • Жетыген
 • Жангиз-Тобе
 • Жингильды
 • Жирен-Айгыр
 • Жастар
 • Жидели
 • Жоса
 • Жилаево
 • Жаркий
 • Жамансор
 • Жантерек
 • Жарлы
 • Жаксымай
 • Жайсан
 • Жамансу
 • Жинишке
 • Журын
 • Жем
 • Жылан
 • Жазык
 • Жаилма
 • Жайык
 • Жулдуз
 • Жайрем
 • Жанажол
 • Жарсу
 • Жинишкесу
 • Жанак
 • Жаркум
 • Жайпак
 • Жеты-Су
 • Жалгызтал
 • Жарма
 • Желдикара
 • Жыланды
 • Жуз-Агач
 • Жасказах
 • Жанатас
 • Жаман-Ащи
 • Жанатурмыс
 • Жасыл
 • Жаксы
 • Жайнак
 • Жанааул
 • Жезказган
 • Жарык
 • Жанаарка
 • Женыс
 • Жомарт
 • Жана Караганды
 • Жолкудук
 • Жумыскер
 • Железорудная
 • Жаслык
 • Жолтобе